Henüz giriþ yapmadýnýz veya üye deðilsiniz.
Yazan Konu: kötü bir kopya
Feraya (Üye)
Mesaj Sayýsý: 17
Kayýt Zamaný: 24.01.2003
Arkadaslar dizi daha yeni basladi. Neden bekleyip görmüyoruz neler olacak diye. Evet su bir gercek Kuscu yok, Sabri abi yok ama dedim ya dizi yeni basladi. Biraz sabirli olsak.

Ben inaniyorum ki hepimiz bu diziyi sevecegiz.

Anavatan´a gurbet ellerden selam ve saygilar


**************************************************

Kurtlar Vadisi'nde sevdikleri icin ölür insan, yasamak icin öldürür ...


ÖLÜM, ÖLÜM NEDIRKI GÜLÜM, BEN SENIN ICIN YASAMAYI GÖZE ALMISIM
Mesaj Zamaný: 30.01.2003 13:51  Email | Kiþisel Bilgiler
turgay (Üye)
Mesaj Sayýsý: 5
Kayýt Zamaný: 25.01.2003
ben hala ayný fikirdeyim.Deliyürek orjinaldi, bu kopya-hem de kötü.
Yerli diye kötü diziyi seyretmek zorunda deðilim.Yoksa yerli malý haftasýnda mýyýz.
Gurbettekilere iyi gelebilir saygý duyarým.
Bugün zaten RTÜK'ten uyarý geldi:Mafyayý övüyor özendiriyor diye.Sansüre karþýyým ama görüþe aynen katýlýyorum
Mesaj Zamaný: 30.01.2003 18:35  Email | Kiþisel Bilgiler
eren (Üye)
Mesaj Sayýsý: 5
Kayýt Zamaný: 01.02.2003
Bence herþey harika... Özellikle Konsey elemanlarý muhteþem oynuyorlar.... Selçuk Yöntem de bu tarz filmlerin adamý olduðunu kanýtladý... Ayrýca Kurtlar Vadisi Deliyürek'in yerini tutamayacaðý gibi Deliyürek de Kurtlar Vadisi'nin yerini tutamaz. Ýkisi de ayrý ayrý efsane olacak.


ERT®
Mesaj Zamaný: 31.01.2003 21:51  URL | Email | Kiþisel Bilgiler
TüRKü (Üye)
Mesaj Sayýsý: 4
Kayýt Zamaný: 31.01.2003
selam arkadaþlar.
benim naciz görüþüme göre biraz yanýlanlarýnýz var.bir diziyi beðenip beðenmemek kiþinin kendi iradesinin ürünü,kendi zevklerinin ortaya çýkardýðý bir sonuçtur.birçok deliyürekseverin tepki gösterirken dikkate almadýðý bir durum þu ki eleþtirdiðiniz insanlar bir efsane olan deliyüreðin yaratýcýlarýdýr.osman sýnavýn,raci þaþmazýn ürünü yine eleþtirdiðiniz selçuk yöntemin usta oyunculuðunun renklendirdiði bir dizi olarak karþýmýza çýkmýþtýr...þef rolünde selçuk bey'i eleþtirmek bozoyu eleþtirmektir... senaryoda raci bey'i eleþtirmek yine bumerang cehenneminin senaryosunu eleþtirmektir.çünkü aslolan dizi film ya da oradaki karakterler deðil ustalarýmýzýn ortaya koyduðu sanattýr...
Mesaj Zamaný: 31.01.2003 23:34  Email | Kiþisel Bilgiler
msdost (Üye)
Mesaj Sayýsý: 11
Kayýt Zamaný: 23.01.2003
helal sana türkü ne güzel yazmýþsýn sana aynen katýlýtorum ayrýca türkülerimizi çok seviyorum.


Babaa Büyüksüün.
Mesaj Zamaný: 01.02.2003 09:07  URL | Email | Kiþisel Bilgiler
Semih (Üye)
Mesaj Sayýsý: 3
Kayýt Zamaný: 01.02.2003
Yalan!
Deli Yürek bir efsane idi, ama artýk Deli Yürek sadece akýllarda kalacak. Siz ise Kurtlar Vadisini Deli Yürek ile eleþtiriyorsunuz. Bence bu çok yanlýþ birþey. Dediðim gibi Deli Yürek bir Efsane idi, ama o artýk bitti. Lütfen arkadaþlar, býrakýnda baþka dizilerde seyircilerini bulsun. Evet, birde þu kötü dediðiniz dizi. Yalan, yahu dizi daha yeni baþladý ve siz hemen yok iþte böyle kötü yok þöyle kötü. Bekleyin biraz, sabredin þöyle 10. - 15. Bölüm oynasýn, ondan sonra düþüncelerinizi yazýn. Daha bebek olan bir þeyi nasýl kötüliyebilirsiniz?


Kurtlar Vadisi - Bu bir Mafya Dizisidir!
Mesaj Zamaný: 01.02.2003 10:38  URL | Email | Kiþisel Bilgiler
baypipo (Üye)
Mesaj Sayýsý: 1
Kayýt Zamaný: 02.02.2003
ya arkadaþlar ne kadar saçmalýyorsunuz daha üç bölüm oldu filim hemen teþhisi koydunuz. kuþçu yok,sabri abi yok.o deliyürekten kimse yok ama deliyürekti bu ise kurtlar vadisi.
daha neler olacaðýný biliyormusunuz dizide . Daha yeni olaylar çýkmaya baþladý býrakýnda izleyenlerin þevkini kýrmayýn. aslýnda geliþen olaylarda fena deðil bu kadar az bölümde.
Mesaj Zamaný: 01.02.2003 20:12  Email | Kiþisel Bilgiler
KAAN23 (Üye)
Mesaj Sayýsý: 1
Kayýt Zamaný: 01.02.2003
bence yanlýyorsunuz sizler dizye bakýyorsunuz sadece dizideki olayý anlamýyorsunuz yada anlayamýyorsunuz bence orjinal bir dizi evet ben DELÝ YÜREK dizisini bastan sona hepsini seyrettim ve cd ye cektim KURTLAR VADÝSÝ nide cekiyorum  ilk zamanlar bende deliyürek dizisi için yapmacýk diye düþündüm bir adam cýkýyor iþte birime ve bütün mafya babalarýna karsý geliyor varmý böyle biþey diye düþündüm ama sonunda izledikce cok sevdim anlatýlmak isteneni sevdim ben buda simdi bana orjinal biþeymiþ gibi gelmiyor ama izledikce görecegiz sizde göreceksiniz buda cok orjinal bir dizi bence eee nede olsa OSMAN SÝNAV imzali....
Mesaj Zamaný: 01.02.2003 22:19  URL | Email | Kiþisel Bilgiler
cakir (Üye)
Mesaj Sayýsý: 2
Kayýt Zamaný: 02.02.2003
arkadaþlar, diziyi biraz daha seyredip ondan sonra eleþtirmekte fayda var diye görüyorum. Deliyürek ile tabii ki kýyaslanamaz, ama unutmayýn ki deliyürek de ilk bölümlerde (1-6) rollere alýþamadýklarý için birazcýk arkadaþlar zorluk çekti.
Benim þimdilik bu dizide ilk gördüðüm olay son bölümde çakýr araba ile giderken arabayý yanden çekmiþler fakat arabanýn cilasýndan kameranýn olduðu minibüs gözüküyor, bu biraz amatörce geldi bana... Ýyi seyirler


Çakýr
Mesaj Zamaný: 02.02.2003 02:41  Email | Kiþisel Bilgiler
Ku$cu (Üye)
Mesaj Sayýsý: 13
Kayýt Zamaný: 29.01.2003
KAAN 23 bir daha ki sefere fikirlerini belirtecek olursan "sizler" degil "bazi kisiler" kelimelerini kullanirsan sevinirim herkes sucladigin gibi diziyi anlamiyor degil. Birde Ku$cu  gibi birisi lazim diyorsam gelip o aktörün ayni ad altinda bu dizidede oynasin demiyorum bunu BAZI KISILER yanlis yorumluyor ve anliyorlar sanirim.

Saygilar

_____________________________________________

ASIKLAR ÖLMEZ!!! ÖLEN BEDENDIR!!! ÖLEN HAYVANDIR!!!
Mesaj Zamaný: 03.02.2003 15:41  Email | Kiþisel Bilgiler
Sayfalar: 1 2  
Kurtlar Vadisi Forum © 2003 | iletisim@kurtlarvadisi.net