Henüz giriþ yapmadýnýz veya üye deðilsiniz.
Yazan Konu: Ve 3. bölüm
deliyürek (Üye)
Mesaj Sayýsý: 4
Kayýt Zamaný: 26.01.2003
3. bölüm de sona erdi. Bence hala diziye giriþ ve tanýtým kýsmýný bitiremedik. Artýk sabýrsýzlanmaya baþlýyoruz galiba.

Ben emmi'nin Polat ile arabadaki ilk konuþmasýna dikkat çekmek isterim. Emmi düþmanýn mertse onu satma. Þuçluysa cezasýný ver ama asla satma dedi.

Bence bu dizinin en önemli diyaloglarýndan birisiydi. Ben sizlerin  bu sözün altýnda ne anlamlar bulduðunuzu ve dizinin ilerisini nasýl deðiþtireceðini düþündüðünüzü merak ediyorum.


Burasý Kurtlar Vadisi
Mesaj Zamaný: 29.01.2003 22:24  Email | Kiþisel Bilgiler
digitaltheatre (Üye)
Mesaj Sayýsý: 3
Kayýt Zamaný: 30.01.2003
Deli Yürek diyaloglarýyla meþhurdu Kurtlar Vadisinde de yeni diyaloglar baya olay olacak...
Mesaj Zamaný: 30.01.2003 02:06  Email | Kiþisel Bilgiler
Mehmet25 (Üye)
Mesaj Sayýsý: 3
Kayýt Zamaný: 25.01.2003
DÝZÝNÝN 3. BÖLÜMÜ MUHTEÞEMDÝ. POLAT 3. BÖLÜMDE HAKSIZLIKLARA KARÞI OPERASYONLARINA START VERDÝ. GERÇEKTEN HÝÇBÝR NOKSANI YOK FAZLASI VAR. BU DÝZÝYÝ ÝZLEYÝNCE DÝÐER DÝZÝLERÝN SENARYOLARI KARAKTERLERÝ KALÝTESÝ SIFIR KALIYOR. OSMAN SINAV DELÝ YÜREK VE KURTLAR VADÝSÝ ADLI DÝZÝLERÝ HAYATA GEÇÝRÝP BÝZLERÝN ZEVKÝNÝ KABARTTIÐI VE BÝZLERE GERÇEKLERÝ GÖSTERDÝÐÝ ÝÇÝN ÇOK TEÞEKKÜR EDÝYORUM.


POLAT ALEMDAR
Mesaj Zamaný: 30.01.2003 23:51  Email | Kiþisel Bilgiler
Çakýr (Üye)
Mesaj Sayýsý: 2
Kayýt Zamaný: 24.01.2003
Valla baþta Osman Sýnav olmak üzere tüm Kurtlar Vadisi ekibine helal olsun!Ya olmaz böyle bir dizi yaa!Ýlk bölümünden itibaren herkesin dilinde dolaþmaya baþladý!Ben bu diziyi Türk sinema tarihinde bir dönüm noktasý olarak görüyorum!Yanlýz Osman Sýnav'dan bir isteðim var!(eminim ki siz de benim gibi düþünüyorsunuzdur) lütfen silahlý yani çatýþmalý sahneleri biraz daha çoðaltýn!Bu arada Kurtlar Vadisini Deli Yürek'la karþýlaþtýran arkadaþlara söylemek istediðim bir þey var:Bunu karþýlaþtýrmanýz çok yanlýþ!Eðer illaha bir fark arýyorsanýz ben size bir tane söyleyim:Kurtlar Vadisi Deli Yürek'ten daha gerçekçi!Saygýlarrr....


Çakýr (Kurtlar Vadi'sine girmenin tek kuralý,kurtlardan biri olmaktýr!)
Mesaj Zamaný: 30.01.2003 23:53  Email | Kiþisel Bilgiler
nebituncer (Üye)
Mesaj Sayýsý: 10
Kayýt Zamaný: 24.01.2003
arkadaþlar
kurtlar vadisi artýk kendi çizgisini izleyicinin gözünde çizmiþ bulunuyor.polat alemdar da olaylarýn içine hafiften girmeye baþladý.bundan sonraki bölümler daha eðlenceli olacak..


yusuf miroðlu
Mesaj Zamaný: 31.01.2003 16:34  URL | Email | Kiþisel Bilgiler
Feraya (Üye)
Mesaj Sayýsý: 17
Kayýt Zamaný: 24.01.2003
Arkadaslar sunu gözden kacirmayalim Polat bir polis ve Deliyürekteki Yusuf ise sade bir vatandasti. Bu dizideki fark burada Ben Deliyürek dizisini kötülemiyorum ve eski bölümlerini severek izliyorum. Aslinda koyu bir hayraniyim o dizinin. Ama sira Kurtlar Vadisinde ve ilk bölümden itibaren de heyecanla hayranlikla izliyorum Kurtlar vadisini.

Kurtlar vadisinde olmak icin kurdun postunu giymek gerek !!!


ÖLÜM, ÖLÜM NEDIRKI GÜLÜM, BEN SENIN ICIN YASAMAYI GÖZE ALMISIM
Mesaj Zamaný: 31.01.2003 17:14  Email | Kiþisel Bilgiler
aslan.t (Üye)
Mesaj Sayýsý: 2
Kayýt Zamaný: 03.02.2003
Arkadaþlar affýnýza mahcuben birþey soracam. Dizinin son yayýnlanan bölümü 3. bölümmüydü? Ben ilk bölümleri pek izleyemedim de. Þov tv internet sayfasýnda izlemeye çalýþtým ordada izleyemedim. görüntü bozuk falan. Ama dizi dehþet yani. Soruyu sormamýn sebebi kaç bölüm kaçýrdýðýmý bilmek istiyorum
Mesaj Zamaný: 02.02.2003 20:45  Email | Kiþisel Bilgiler
Arslan Bey (Üye)
Mesaj Sayýsý: 11
Kayýt Zamaný: 23.01.2003
aslan.t pek fazla bir sey kacirmadin sayilir. Sadece 2 bölüm kacirdin. Ama diziyi daha iyi anlamak icin önemli sahneleri kacirdin.


KURTLAR VADISINDE SEVDIGI ICIN ÖLÜR INSAN, YASAMAK ICIN ÖLDÜRÜR!


>KURTLAR VADiSiNDE iZ SÜRMEK iCiN, KURDUN POSTUNU GiYMEK LAZIM<
Mesaj Zamaný: 03.02.2003 00:33  Email | Kiþisel Bilgiler
Kurtlar Vadisi Forum © 2003 | iletisim@kurtlarvadisi.net